Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Pochabany
Pochabany č. 24
956 38 Pochabany


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok 13:00 - 16:30
Streda 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Štvrtok Neúradný deň
Piatok 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Obec Pochabany
Pochabany č. 24
956 38 Pochabany

Kontakty

Mobil: +421 948 758 656

Telefón: +421 38 7695259

Web: http://www.obecpochabany.sk/

E-mail: obecpochabany@gmail.com

IČO: 00800031

DIČ: 2021054508

Bankové spojenie

IBAN: